Beroepen

Diëtist

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid.

Snel navigeren naar

Wat is een diëtist?

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid. Een diëtist heeft brede kennis en vaardigheden op voedingskundig gebied en begeleid patiënten bij het aanpassen van het voedingspatroon.

Opleiding: HBO opleiding (bachelor)
Studie: Voeding & Diëtetiek
Beschermde titel: Ja
Beroepsvereniging: NVD en DCN
Inschrijving BIG-register: Niet van toepassing

Kennis over voeding

Alleen een diëtist is bevoegd en gespecialiseerd in het geven van voeding en-dieetadviezen. Een dieetadvies is een voedingsadvies om medische redenen op verzoek van uw behandelend arts (huisarts, medisch specialist of tandarts) Tijdens de opleiding krijgt een diëtist meer dan 100 uur voeding-en dieetleer.

Kwaliteitsregister

Deze beroepsgroep heeft een kwaliteitsregister. Het doel van dit register is om inzicht te geven in de kwaliteit van de zorgverleners. Naast een geldig en erkend diploma beschikken diëtisten ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici over actuele kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring wordt getoetst door middel van criteria, zoals het aantal uren bij -en nascholing in het vakgebied, het aantal uren werkervaring, overleg en toetsing. Toetsing vindt om de paar jaar plaats.


Heb je een vraag?

Heb je een vraag, of aanvullingen op dit artikel neem contact met ons op.

Wij hopen je geïnspireerd te hebben! Ken je iemand in jouw omgeving voor wie dit artikel ook interessant is? Deel het via onderstaande buttons :)

WhatsApp
Email
LinkedIn
Facebook
Twitter
Contact

Vragen? Stel deze gerust!

Voedingsadvies volgens leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde is het geven van evidence-based leefstijladvies in de curatieve gezondheidszorg. Het doel is om de oorzaken van ziekten aan te pakken met aanpassingen in de voeding, toename van lichaamsbeweging, reguleren van kwalitatieve slaap, het bevorderen van sociale contacten, het aanleren van coping strategieën voor het omgaan met stress en het ontmoedigen van het gebruik van alcohol en drugs.

Voedingsadvies volgens Chinese geneeskunde

De traditionele Chinese geneeskunde wordt sinds ongeveer 2500 jaar toegepast en is onderdeel van de Oosterse geneeswijze. De Oosterse geneeswijzen richten zich voornamelijk op de functies van het lichaam en beschrijven de onderlinge relaties en ziektepatronen. Dit in tegenstelling tot het analyseren van weefselafwijkingen, zoals in de reguliere geneeskunde gebruikelijk is. Het uitgangspunt van de Chinese geneeskunde is het ‘in balans zijn en komen.’

Ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige is iemand die ervaring heeft met het ziek zijn en het hertel hiervan en omgaan hiermee.

Verloskundige

Een verloskundige begeleidt mensen tijdens de zwangerschap en bevalling.

Verpleegkundige

Een verpleegkundige verzorgt mensen die (medische) hulp nodig hebben.