Multiple sclerose is een zenuwaandoening. De oorzaak van MS is onbekend en genezende therapie ontbreekt. Bepaalde voedingsmiddelen lijken ‘schupps’ uit te lokken en een aangepaste voeding kan helpen MS minder progressief te laten verlopen, zo blijkt uit praktijkervaring. Helaas is er weinig onderzoek gedaan naar de invloed van voeding bij MS. Maar dat voeding een gunstige invloed heeft op het welbevinden staat buiten kijf.