Geneeswijzen

Natuurvoedingsadvies

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die uitgaat van het zelfgenezend vermogen van het lichaam, met aandacht en bewustwording voor wat bijdraagt aan gezondheid en wat niet.

Snel navigeren naar

Holistische benadering

Uitgangspunt bij een natuurvoedingsadvies is altijd de benadering van de mens als geheel. Alle therapieën en maatregelen zijn erop gericht de totale gezondheid te optimaliseren. Het doel van het natuurvoedingsadvies is

  • De mens te versterken en het zelfgenezend vermogen van de mense te verhogen
  • Iedereen is uniek, dus het voedingsadvies zal in elke situatie en voor ieder mens anders zijn, ook bij dezelfde klachten.
  • De behandeling is gericht op herstel van de gezondheid, niet op bestrijding van ziekte. Alleen natuurlijke en veilige middelen worden ingezet;
  • Bij het natuurvoedingsadvies zal te behandelaar er altijd naar streven om te begrijpen wat er in het totaalbeeld van wie jij bent werkelijk aan de hand is. Hierbij is een goede communicatie ontzettend belangrijk. 

Filosofie 

De natuurvoeding is onderdeel van de natuurgeneeskunde maar kent verschillende stromingen. Alle complementaire voedingscoaches werken met natuurvoeding, maar er is een variatie in de praktijk met betrekking tot de adviezen.
Bij een natuurvoedingsadvies wordt gelet op het samenspel tussen lichamelijke, emotionele, geestelijke, sociale, culturele en spirituele aspecten van de mens. De mens wordt beschouwd als een open systeem dit wil zeggen dat jij als individueel persoon in voortdurende verbinding staat met je omgeving en dat zo informatie, energie en materie tussen jou en je omgeving wordt uitgewisseld. Je zult in harmonie met je omgeving moeten zijn om gezond te zijn.

Een anders aspect is dat ieder individu beschikt over zelfgenezend vermogen. Het derde kenmerkende uitgangspunt is het begrip gezondheid. De natuurgeneeskundige arts of therapeut is er altijd op gericht om jou als patiënt niet alleen van je klachten af te helpen, maar om je gezondheid zo volledig en duurzaam mogelijk te herstellen.

Werkwijze

met natuurvoeding probeert de behandelaar de gezondheidsbalans te herstellen. Zowel intern als extern. Als het evenwicht in ernstige mate wordt verstoord en het aanpassingsvermogen van de mens dit niet kan herstellen, zal doorgaans ziekte het gevolg zijn. Er zijn veel en zeer uiteenlopende omstandigheden die tot ziekte kunnen leiden zoals erfelijkheid en leefwijze. Voor het behoud van gezondheid en het eventueel tegengaan van ziekte zijn van belang: De mens zelf, de innerlijke factoren en de uiterlijke omstandigheden. 

Ook behandelaar die werkt met uitgangspunten vanuit de natuurgeneeskunde adviseert een voeding op basis van natuurvoeding. Natuurvoeding staat voor een voeding die zo natuurlijk mogelijk is. Natuurvoeding bevat zo min mogelijk toevoegingen, is zo min mogelijk bewerkt en is bij voorkeur biologisch geproduceerd.

Meer leren?

De e-learning Integrale diëtetiek bouwt een perfecte brug tussen de opleiding diëtetiek en de complementaire opleiding die je hebt gevolgd, bijvoorbeeld tot orthomoleculair therapeut. Maar deze e-learning is ook voor diëtisten die door hun werk te maken krijgen met alternatieve en complementaire geneeskunde, bijvoorbeeld omdat patiënten er gebruik van maken.

Wij hopen je geïnspireerd te hebben! Ken je iemand in jouw omgeving voor wie dit artikel ook interessant is? Deel het via onderstaande buttons :)

WhatsApp
Email
LinkedIn
Facebook
Twitter
Contact

Vragen? Stel deze gerust!

Ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige is iemand die ervaring heeft met het ziek zijn en het hertel hiervan en omgaan hiermee.

Verloskundige

Een verloskundige begeleidt mensen tijdens de zwangerschap en bevalling.

Verpleegkundige

Een verpleegkundige verzorgt mensen die (medische) hulp nodig hebben.

Regulier voedingsadvies

Volgens Vandale.nl betekent conventioneel: door de gewoonte voorgeschreven. Conventionele geneeskunde wordt ook reguliere geneeskunde genoemd als het wordt vergeleken met de complementaire of alternatieve geneeskunde.

Voedingsadvies volgens leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde is het geven van evidence-based leefstijladvies in de curatieve gezondheidszorg. Het doel is om de oorzaken van ziekten aan te pakken met aanpassingen in de voeding, toename van lichaamsbeweging, reguleren van kwalitatieve slaap, het bevorderen van sociale contacten, het aanleren van coping strategieën voor het omgaan met stress en het ontmoedigen van het gebruik van alcohol en drugs.