Nascholing Integrale diëtetiek (level 2)

De nascholing bestaat uit 5 modules. De praktijkmodule is via zoom, waarbij casuïstiek wordt besproken onder begeleiding van ervaren integraal diëtist.

ID nummer: 406665
Aantal accreditatie-punten:
28 KP punten
Doelgroep: diëtisten die complementair werken
Data:
Module 1 t/m 5: on-demand
Module 6: Casuïstiek bijeenkomsten online

€495,00

Exclusief het e-boek: Geneeswijzen in Nederland van Fleur Kortekaas en Corwin Aakster.

Complementair werkende diëtisten werken vaak in de reguliere gezondheidszorg. Zij gebruiken reguliere en complementaire kennis opgedaan in hun behandeling. In de praktijk lijkt het soms lastig de reguliere en complementaire zorg te verbinden. Door je handelen beter te kunnen onderbouwen vanuit een integrale visie wordt het makkelijker je vak en kunde uit te dragen.

Integrale diëtetiek
‘Alternatieve geneeskunde’ ongekend populair bij consumenten. Net afgestudeerde diëtisten kiezen tegenwoordig al op jonge leeftijd voor een opleiding tot orthomoleculair therapeut. De leergang integrale diëtetiek dicht het kennisgat dat er is na het volgen van de reguliere opleiding diëtetiek en de complementaire opleidingen en nascholingen.
In deze nascholing leer je behandelbewijs te interpreteren. Je leert methodisch de veiligheid, effectiviteit en bewijslast van jouw voedings- en suppletie-advies te onderbouwen. Ook leer je hoe je concepten die niet zijn geaccepteerd binnen de reguliere zorg kan communiceren met ‘reguliere’ behandelaars. Het framework integrale diëtetiek is onderdeel is van deze nascholing.

Voor wie is de e-learning?

Kennis
In deze e-learning leer je de therapie-keuzes nog beter te onderbouwen op basis van kennis, wetenschap en ervaring. Je leert ‘complementaire en alternatieve’ geneeskunde op een veilige, effectieve en efficiënte manier in te zetten in de reguliere zorg zonder dat deze twee elkaar bijten.

Achtergrond
Door meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de complementaire en reguliere geneeskunde, wordt het makkelijker om je adviezen te onderbouwen en vooroordelen te weerleggen. Hoe toon je behandeleffect aan en waarop is dit gebaseerd? En hoe zorg je dat wat je doet evidence-based is?

Natuurvoeding
Complementaire behandelaars werken vaak vanuit de principes van natuurvoeding. Wat zijn de daadwerkelijke verschillen met de reguliere adviezen. En hoe maak je een integraal voedingsadvies, dat recht doet aan de klacht en het individu en de ethische grondslag? En waarom is een standaarddieet geen integraal voedingsadvies?

Maatschappelijk belang
Er is een groeiende groep (aspirant-)medici, publicisten en hoogleraren die ‘complementaire en alternatieve’ geneeskunde (CAM) als een belangrijke oplossingsrichting ziet voor de sterk toenemende ziektelast en zorgkosten

Na het doorlopen van de cursus weet de cursist:

Module I
Complementaire en alternatieve geneeskunde

 • De termen die in omloop zijn het aanduiden van complementaire -en alternatieve geneeskunde (CAM).
 • De uitgangspunten en definities zijn van de verschillende typen geneeskunde en hoe deze typen ontstonden. Denk hierbij aan conventionele geneeskunde en Evidence Based Medicine
  • Complementaire- en alternatieve geneeskunde
  • Integrale geneeskunde en Integrative medicine
 • Hoe het verschil tussen CAM en conventionele geneeskunde ontstond.
 • Wat een behandeling regulier geaccepteerd maakt en niet
 • De uitgangspunten, filosofie, verschillen en overeenkomsten van de verschillende CAM geneeswijzen:
  • Oosterse geneeskunde (TCM en Ayurveda)
  • Westerse natuurgeneeskunde
  • Antroposofische geneeskunde
  • Biochemische en systemische geneeskunde (o.a. orthomoleculaire geneeskunde en functional medicine)
  • Leefstijlgeneeskunde

Module II
Waarom en hoe werkt CAM

 • De motivatie voor mensen om gebruik te maken van CAM
 • De motivatie van behandelaars om CAM af te wijzen of te omarmen
 • Belangrijke uitgangspunten om de communicatie met verwijzers soepel te laten verlopen
 • Hoe je behandeleffecten (van CAM) kan verklaren vanuit biologie, fysiologie en psychologie.
 • Welke rol het placebo-effect speelt bij de behandeling
 • Welke (ethische) en juridische factoren je moet meewegen bij je behandelkeuze
 • Hoe je de effectiviteit van een behandeling optimaliseert
 • Hoe je op verschillende manieren kan kijken (middels theoretische modellen) naar bewijsvoering, wetenschap, kennis en praktijkvoering.
 • De plaats van evidence-based medicine bij het toepassen van minder bewezen behandelingsmethoden

Module III
Uitgangspunten en systemen

 • De belangrijkste uitgangspunten bij de behandeling van patiënten volgens CAM en hoe hun rol binnen de behandeling
 • Het verschil tussen diagnose denken en systeemdenken. De oorzakelijke factor achter de klacht (functional medicine)
 • Evidence Based CAM: de homeostase van enkele verschillende biologische systemen en hun rol bij het afstemmen van een voedingsadvies.

Module IV
Natuurvoeding en suppletie

 • Wat zijn de basisprincipes van natuurvoeding
 • Wat is een gezonde voeding volgens de natuurvoeding en hoe beoordeel je of een voeding voor het individu passend en gezond is
 • Hoe je de kwaliteit van voeding beoordeeld op basis van drie kwaliteitscriteria.
 • Welke invloed de teeltmethode, bewerking en voedingskeuzes hebben op de kwaliteitscriteria
 • Voorlichtingsmodel binnen de natuurvoeding
 • De rol van voedingssupplementen binnen de natuurvoeding
 • De onderbouwing van een suppletie-advies op basis van kennis, wetenschap en ervaring
 • Hoe je door middel van een checklist bepaalt dat suppletie nodig is, effectief is, veilig en passend bij de patient.

Module V
Dieetadvies en dieetzorg

 • Het verschil tussen een integraal dieetadvies en een standaard dieet (zoals koolhydraatbeperkt)
 • Kent de verschillen tussen standaard diëten en voedingstherapieën (zoals koolhydraatbeperkt of Houtsmuller) en een integraal dieetadvies.
 • Is in staat een integraal dieetadvies op te stellen en te evalueren
 • Is in staat de afwegingen en keuzes binnen het patiëntgebonden advies te onderbouwen
 • Kan vanuit de kennis opgedaan in de e-learning een betere onderbouwing geven van o.a. de veiligheid, effectiviteit en proportionaliteit e
 • De onderdelen van een integraal dieetadvies en hoe deze aan de hand van de doelstelling invulling krijgen
  De juridische kaders waar binnen je CAM binnen de reguliere zorg kan inzetten

Module VI
Casuïstiek

Deze module bestaat uit 5 casuïstiek bijeenkomsten waarbij een de lesstof aan de hand van een methodisch stappenplan in praktijk wordt gebracht. De praktijkbegeleiding en casuistiek sessies zijn onder leiding van Marieke Lebbink.

Auteur

Louise Witteman is auteur van deze e-learningmodule. Zij studeerde af aan de opleiding Voeding & Diëtetiek in 1999. Tijdens haar stageperiode in een ziekenhuis werd zij steeds bewuster van de reductionistische kijk op voeding, ziekte en gezondheid. Op zoek naar antwoorden op vragen volgde zij direct na haar opleiding tot diëtist een aantal orthomoleculaire opleidingen, waaronder aan het Ortho-Instituut van Gert Schuitemaker. In 2001 behoorde zij tot één van de eerste lichtingen (kPNI) psycho-neuro-immunologie studenten in Nederland. Zij gaf ook les aan diverse orthomoleculaire en natuurgeneeskunde opleidingen. Louise had tot 2013 een eigen praktijk in Den Haag.

Van 2006 tot 2013 was Louise voorzitter van het Netwerk Orthomoleculair Diëtisten, één van de twee complementaire- en alternatieve geneeskunde (CAM)-specialisatie-netwerken die de Nederlandse Vereniging van Diëtisten rijk is. Als voorzitter vroeg zij zich af: ‘Wat is een natuurlijke voeding?  En welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de visie en (natuur)voedingsadviezen van complementaire en integraal werkende diëtisten?” Het antwoord op deze vraag is het voorlichtingsmodel de Voedingspiramide geworden. Samen met collega diëtist Mirjam Bakker schreef zij hier een boek over.
Als onderdeel van de e-learning ontwikkelde Louise het stappenplan voor integrale diëtetiek. Als je wilt weten wat zij nog meer doet en heeft gedaan, kijk dan op haar linkedin profiel.

De eindredactie van de e-learningmodule is uitgevoerd door Majorie Former. Zij is diëtist en eigenaar van NutriText, tekstbureau gespecialiseerd in voeding en gezondheid.

Docentbegeleider

Marieke Lebbink begeleidt de cursisten bij het bespreken van de casuïstiek bespreking in de laatste module. Marieke heeft jarenlang binnen de thuiszorg gewerkt en heeft sinds 2008 haar eigen praktijk. Momenteel is deze gevestigd in Utrecht bij het Integraal Geneeskundig Centrum Utrecht en het Homeopatisch artsencentrum Utrecht. Ook heeft ze een locatie in Amersfoort waar zij samenwerkt met Zee in beweging. Naast haar reguliere diëtetiek opleiding heeft ze diverse aanvullende opleidingen afgerond zoals orthomoleculaire geneeskunde,  natuurvoedingsconsulent (vanuit de antroposofie), darmtherapeuten- en enzymXpert opleiding. Ze heeft meer dan 30 jaar ervaring in zowel de reguliere als complementaire diëtetiek. Ze is s co-auteur van het boek DarmEhbo,  oprichtster van het online trajecten platform Avontuurlijk gezond en columnist voor het Vakblad Integrale Geneeskunde. Ook zit zij in de werkveldcommissie van de opleiding Voeding en Diëtetiek van de NTI.

Dit schreven de test-cursisten:

je hebt een prachtige en waardevolle opleiding/cursus neergezet hoor. Mijn complimenten!! de onderwerpen waarvan ik vind dat ze thuishoren in een opleiding komen allemaal terug.
CAM-DIËTIST

Ik vind de informatie interessant en heb al handige tips eruit kunnen halen
CAM-diëtist

Het is de moeite waard en leerzaam.
Zeer uitgebreide en leerzame e-learningmodule. Elke diëtist zou deze module moeten volgen in aansluiting op de opleiding Voeding & Diëtetiek.
Alle informatie is overzichtelijk weergegeven en geeft veel verdieping van de vakkennis. Zeer praktisch voor de dagelijkse praktijk!
Skepticus

Wil je de nascholing volgen? Deze is verkrijgbaar via http://www.voedingenmondgezondheid.nl